DR N. MED. IWONA TOMASZEWSKA

ŻYCIORYS ZAWODOWY

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w 2008 roku uzyskała tytuł lekarza dentysty. W 2015 roku po obronie z wyróżnieniem pracy doktorskiej na temat „Analizy topografii podniebienia twardego w populacji polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kanału i otworu podniebiennego większego” uzyskała stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie stomatologia.

????????????????????????????????????

Przedstawicielka nowoczesnej i innowacyjnej myśli stomatologicznej. Wykonywane procedury realizuje z zachowaniem światowych standardów terapeutycznych oraz w oparciu o skuteczną i aktualną technologię medyczną.
Uczestniczka ponad 100 kursów dokształcających dotyczących m. in. endodoncji, protetyki stomatologicznej, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej, implantologii i periodontologii. W 2014 roku odbyła 6-miesięczny staż doskonalący w Dublin Dental University Hospital (Dublin, Irlandia) z zakresu endodoncji i protetyki stomatologicznej.
Praktykę zawodową umiejętnie łączy z aktywną działalnością naukową i dydaktyczną. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych o międzynarodowym zasięgu – m. in. w tak prestiżowych czasopismach jak Journal of Dentistry, Head & Neck, Quality of Life Research i Journal of Anatomy. Jest również współautorką rozdziału dotyczącego stomatologii w ogólnopolskich zaleceniach dla wydziałów lekarskich na temat różnych obszarów nauczania. Prezentowała liczne doniesienia naukowe zarówno na polskich jak i zagranicznych konferencjach naukowych (m. in. w Belgii, Chorwacji, Hiszpanii i USA). Jest również recenzentką w międzynarodowych czasopismach o tematyce medycznej m. in. British Journal of Cancer, PLOS ONE, BMC Health Services Research, Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism – gdzie ocenia artykuły o tematyce stomatologicznej.
Iwona Tomaszewska - ZnanyLekarz.pl
EDUKACJA
 • 2014–2017 University of Edinburgh, College of Medicine and Veterinary Medicine (Clinical Education)
 • 2014-2016  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Clark University (Worcester, USA) (MBA in Healthcare Management, MSc in Professional Communication)
 • 2008–2009 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Zarządzanie w medycynie)
 • 2003–2008 Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie (Stomatologia)
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
 • 2013 – Redaktor czasopisma “Medycyna Praktyczna – Stomatologia”
 • 2013 – Zakład Dydaktyki Medycznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska (Adiunkt)
 • 2009 – Tomaszewska Stomatologia
 • 2014–2014 Dublin Dental University Hospital, Dublin, Ireland (Asystent)
 • 2010–2013 Katedra Protetyki Stomatologicznej, Instytut Stomatologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Krakow, Polska (Asystent)
  2010–2013 Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna, Krakow, Polska (Asystent)
 • 2009–2010 Centralne Ambulatorium Stomatologiczne, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna, Krakow, Polska (Asystent)
 • 2008–2009 Miejskie Centrum Stomatologiczne “Nowa Huta”, Krakow, Polska (staż podyplomowy)
DOROBEK NAUKOWY

Stopnie naukowe:

 • 02.2015 – stopień naukowy doktora nauk medycznych (obrona pracy 26.01.2015 – Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum). Rozprawa obroniona z wyróżnieniem. Tytuł rozprawy „Analiza topografii podniebienia twardego w populacji polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kanału i otworu podniebiennego większego”; Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy A. Walocha.

W sumie:

Autor i współautor 29 międzynarodowych publikacji naukowych w tym 20 prac oryginalnych, 7 poglądowych, 2 opisów przypadku i 1 rozdziału książkowego.

 

Po doktoracie:

Autor i współautor 4 publikacji naukowych.

* – równy udział w pracy

Autorka lub współautorka 3 artykułów oryginalnych:

 1. Kuijpers W,  Giesinger JM, Zabernigg A, Young T, Friend E, Tomaszewska IM, Aaronson NK, Holzner. Patients’ and health professionals’ understanding of and preferences for graphical presentation styles for individual level EORTC QLQ-C30 scores. Quality of Life Research 2015; DOI: 10.1007/s11136-015-1107-3
 2. Tomaszewska IM, Kmiotek EK, Pena IZ, Średniawa M, Czyżowska K, Chrzan R, Nowakowski M, Walocha JA. Computed tomography morphometric analysis of the greater palatine canal – a study of 1500 head CTs and a systematic review of literature. Anatomical Science International 2015;90(4):287-297
 3. Singer S, Araújo C, Arraras JI, Baumann I, Boehm A, Herlofson BB, Silva JC, Chie W-C, Fisher S, Hammerlid E, Irarrázaval O. ME, Hjermstad MJ, Jensen K, Kiyota N, Licitra L, Nicolatou-Galitis O, Pinto M, Santos M, Schmalz C, Sherman AC, Spiegel K, Tomaszewska IM, Verdonck de Leeuw I, Yarom N, Zotti P, Hofmeister D on behalf of the EORTC Quality of Life and the EORTC Head and Neck Cancer Groups. Measuring Quality of Life in Head and Neck Cancer Patients – Update of the EORTC QLQ-H&N Module, Phase III. Head & Neck 2015;37(9):1358-1367
 4. Tomaszewska IM, Kearns JO, Ilie N, Fleming GJ. Bulk fill restoratives: To cap or not to cap – That is the question? Journal of Dentistry 2015;43(3):309-316

Autorka 1 artykułu poglądowego:

 1. Tomaszewska IM, Zwinczewska H, Gładysz T, Walocha JA. Anatomy and clinical significance of the maxillary nerve – a literature review. Folia Morphologica 2015;72(2):150-156

 

Przed doktoratem:

Autorka lub współautorka 24 artykułów naukowych.

Autorka lub współautorka 16 artykułów oryginalnych:

* – równoważny udział w pracy

 1. Głowacki R, Tomaszewski KA, Stręk P, Tomaszewska IM, Zgórska-Świerzy K, Markiewicz B, Składzień J. The influence of bacterial biofilm on the clinical outcome of chronic rhinosinusitis – a prospective, double-blind, scanning electron microscopy study. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 2014;271(5):1015-1021
 2. Tomaszewska IM, Frączek P, Gomulska M, Pliczko M, Śliwińska A, Sałapa K, Chrzan R, Kowalski P, Nowakowski M, Walocha JA. Sex determination based on the analysis of a contemporary Polish population’s palatine bones – a computed tomography study of 1200 patients. Folia Morphologica 2014;73(4):462-468
 3. Tomaszewska IM, Tomaszewski KA, Kmiotek EK, Pena IZ, Urbanik A, Nowakowski M, Walocha JA. Anatomical landmarks for the localization of the greater palatine foramen – a study of 1200 head CTs, 150 dry skulls, systematic review of literature and meta-analysis. Journal of Anatomy 2014;225(4):419-435
 4. *Kłosiński M, *Tomaszewski KA, Tomaszewska IM, Kłosiński P, Skrzat J, Walocha JA. Validation of the Polish language version of the SF-36 Health Survey in patients suffering from lumbar spinal stenosis. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2014;21(4):885-889
 5. Püsküllüoğlu M, Tomaszewski KA, Zygulska AL, Ochenduszko S, Streb J, Tomaszewska IM, Krzemieniecki K. Pilot testing and preliminary psychometric validation of the Polish translation of the EORTC INFO25 questionnaire. Applied Research in Quality of Life 2014;9(3):525-535
 6. Wrażeń W, Golec EB, Tomaszewska IM, Walocha E, Dudkiewicz Z, Tomaszewski KA. Preliminary psychometric validation of the Polish version of the EORTC Elderly module (QLQ-ELD14). Folia Medica Carcoviensia 2014;54(2):35-45
 7. Püsküllüoğlu M, Tomaszewski KA, Bottomley A, Holden L, Tomaszewska IM, Głowacki R, Bereza K, Golec EB, Chow E, Krzemieniecki K. Validation of the Polish version of the EORTC QLQ-BM22 module for the assessment of health-related quality of life in patients with bone metastases. Quality of Life Research 2014;23(2):527-532
 8. Paradowska D, Tomaszewski KA, Bałajewicz-Nowak M, Bereza K, Tomaszewska IM, Paradowski J, Pityński K, Skotnicki P, Greimel ER, Bottomley A. Validation of the Polish version of the EORTC QLQ-CX24 module for the assessment of health-related quality of life in women with cervical cancer. European Journal of Cancer Care 2014;23(2):214-220
 9. Krzyżewski RM, Tomaszewska IM, Lorenc N, Kochana M, Goncerz G, Klimek-Piotrowska W, Walocha K, Urbanik A. Variations of the anterior communicating artery complex and occurrence of anterior communicating artery aneurysm: A2 segment consideration. Folia Medica Cracoviensia 2014;54(1):13-20
 10. Tomaszewska IM. The effect of latex gloves, vinyl gloves and latex dental-dams on the setting of polyvinyl siloxane impression materials. Journal of Stomatology 2014;67(1):44-51
 11. Paradowski J, Tomaszewski KA, Bereza K, Tomaszewska IM, Pasternak A, Paradowska D, Szczęsny E, Golec EB, Greimel ER, Bottomley A. Validation of the Polish version of the EORTC QLQ-OV28 module for the assessment of health-related quality of life in women with ovarian cancer. Expert Review in Pharmacoeconomics & Outcomes Research 2014;14(1):157-163
 12. Tomaszewski KA, Püsküllüoğlu M, Biesiada K, Bochenek J, Ochenduszko S, Tomaszewska IM, Krzemieniecki K. Main influencing factors and health-related quality of life issues in patients with oesophago-gastric cancer – as measured by EORTC tools. Contemporary Oncology 2013;17(3):311-316
 13. Maga P, Tomaszewski KA, Skrzat J, Tomaszewska IM, Iskra T, Pasternak A, Walocha JA. Microanatomical study of the recurrent artery of Heubner. Annals of Anatomy 2013;195(4):342-350
 14. Tomaszewska IM, Głowacki R, Paradowska D, Walocha E. Preliminary psychometric validation of the Polish version of the EORTC Head and Neck module (QLQ-H&N35). Folia Medica Cracoviensia 2013;53(1):55-63
 15. Walocha E, Tomaszewska IM, Mizia E. Empathy level differences between Polish surgeons and physicians. Folia Medica Cracoviensia 2013;53(1):47-54
 16. Tomaszewski KA, Tomaszewska IM, Kurzydło W, Skrzat J, Matuszyk A, Kłosiński M, Mizia E. Do anthropometric measurements of the hand impact the histological structure of the human median nerve at the level of the carpal tunnel? Folia Medica Cracoviensia 2012;52(1-2):17-24

Autorka lub współautorka 6 artykułów poglądowych:

* – równoważny udział w pracy

 1. Tomaszewska IM, Goncerz G. Leczenie chorób miazgi zębów mlecznych oraz zębów stałych z niezakończonym rozwojem korzenia. Podsumowanie wytycznych American Academy of Pediatric Dentistry. Medycyna Praktyczna – Stomatologia 2014;9(4):17-22
 2. Goncerz G, Tomaszewska IM. Miejscowe stosowanie fluoru w prewencji próchnicy zębów. Zalecenia American Dental Association. Medycyna Praktyczna – Stomatologia 2014;9(2):26
 3. Lipski M, Pełka P, Majewski S, Lipska W, Gładysz T, Tomaszewska I. Mandible – clinically revisited. Folia Medica Cracoviensia 2013;53(4):29-35
 4. *Lipski M, *Tomaszewska IM, Lipska W, Lis GJ, Tomaszewski KA. The mandible and its foramen – anatomy, anthropology, embryology and resulting clinical implications. Folia Morphologica 2013;72(4):285-292
 5. Goncerz G, Tomaszewska IM. Stosowanie antybiotyków w stomatologii. Podsumowanie zaleceń Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 2012. Medycyna Praktyczna- Stomatologia 2013;8(4):20-27
 6. Goncerz G. Tomaszewska IM. Badania radiologiczne w stomatologii. Podsumowanie wytycznych American Dental Association i US Department of Health and Human Services. Medycyna Praktyczna – Stomatologia 2013;8(3):64-69

Autorka lub współautorka 2 opisów przypadku:

 1. Czyżwoski J, Tomaszewski KA, Urbanik A, Tomaszewska IM, Walocha JA. Cavernous haemangioma of the chest wall – case report [pol. Naczyniak jamisty ściany klatki piersiowej – opis przypadku]. Przegląd Lekarski 2014;71(4):233-236
 2. Tomaszewska IM, Matuszyk A, Musiał A, Goncerz G. Morphology of a 19th century adult male skull with non-treated hydrocephalus – a case report. Folia Medica Cracoviensia 2013;53(3):43-50

Współautorka 1 rozdziału książkowego/wytycznych:

 1. Marek Kulus, Grzegorz Cebula, Błażej Śmigas, Michał Nowakowski, Anna Duława-Bułdak, Łukasz Gąsiorowski, Elżbieta Grochans, Maria Kózka, Renata Madetko, Anna Majda, Marek Maślanka, Iwona Tomaszewska, Kamil Torres. Poprawa jakości kształcenia w zawodach medycznych poprzez rozwój nauczania z wykorzystaniem symulacji. Warszawa 2014

 

Autorka lub współautorka 13 doniesień konferencyjnych (8 wygłoszonych na konferencjach międzynarodowych oraz 5 wygłoszonych na konferencjach krajowych):

 1. Wilma Kuijpers, Johannes Giesinger, Theresa Young, Elizabeth Friend, Iwona M. Tomaszewska, Neil Aaronson, Bernhard Holzner. Patients’ and health professionals’ understanding of and preferences for graphical presentation styles for individual quality of life scores obtained with the EORTC QLQ-C30. 22nd ISOQOL Annual Conference, Vancouver, Canada, 21-24 October 2015.
 2. Iwona M. Tomaszewska, Dominika Paradowska, Hal F. Duncan. Age-related modifications to root canal anatomy in human teeth: a micro-CT study. 17th Biennial ESE Congress, 16-19 September 2015, Barcelona, Spain.
 3. Wilma Kuijpers, Johannes Giesinger, Theresa Young, Elizabeth Friend, Iwona Tomaszewska, Neil Aaronson, Bernhard Holzner: “Patients’ and health professionals’ understanding of and preferences for graphical presentation styles for individual quality of life scores obtained with the EORTC QLQ-C30”. 17th World Congress of Psycho-Oncology, 28 July – 01 August 2015, Washington, DC USA.
 4. Marianne Hjermstad, Mia Bergenmar, Kristin Bjordal, S. Fisher, Dirk Hofmeister, S. Montel, Ourania Nicolatou-Galitis, Monica Pinto, Judith Raber-Durlacher, Susanne Singer, Iwona Tomaszewska, Krzysztof Tomaszewski, Irma Verdonck-de Leeuw, Noam Yarom, Julie Winstanley, Bente Herlofson. International field testing of the reliability, validity and psychometric properties of an EORTC quality of life module for dental and oral health; The EORTC QLQ-OH15. MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer, Copenhagen, 25-27 June 2015
 5. Iwona M. Tomaszewska, Krzysztof A. Tomaszewski, Jacek Tarasiuk, Sebastian Wroński, Dominika Paradowska, Jerzy A. Walocha. MicroCT analysis of maxillary third molars’ root canal anatomy. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego [32nd meeting of the Polish Anatomical Society], Warszawa, 25-27 June 2015
 6. Tomaszewska IM, Kearns JO, Illie N, Fleming GJP: „Cuspal movement and microleakage in premolar teeth restored with bulk gill flowable composite, giomer and ormocer materials”. International Association for Dental Research/AADR/CADR Annual Meeting, Boston, 11-14 March 2015
 7. Juan Ignacio Arraras, Anne Bredart, Anna Costantini, Dirk Hofmeister, Meropi Kontogianni, Monika J. Sztankay, Krzysztof Tomaszewski, Iwona M Tomaszewska, Lisa M. Wintner, Wei-Chu Chie, Eva Greimel, Michael Koller, Karin Kuljanic. Dagmara Kulis. Astrid Helene Liavaag, Andrea Talacchi, Teresa Young: “Development and Pre-testing of a Communication-Specific EORTC Questionnaire”. ISOQOL 21st Annual Conference, Berlin, 15-18 October 2014
 8. Iwona M. Tomaszewska, Krzysztof A. Tomaszewski, Ewa Walocha, Dominika Paradowska, Grzegorz Goncerz, Tomasz Grodzicki. Validation And Comparison Of OHIP-14 And GOHAI Among Polish Elderly. IADR/PER Congress, Dubrovnik, 10-13 September 2014; J Dent Res. 2014;93(C):1s.
 9. Marta Olszewska, Grzegorz Kiełbasa, Przemysław Pękala, Krzysztof A. Tomaszewski, Konrad Mordarski, Iwona M. Tomaszewska, Grzegorz Tatoń, Artur Pasternak, Robert Chrzan, Jerzy A. Walocha: “Badanie ultrasonograficzne zatok obocznych nosa – implikacje kliniczne objętości i wymiarów zatok w populacji polskiej”. XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego [31st meeting of the Polish Anatomical Society], Słupsk, 27-30 June 2013
 10. Iwona M. Tomaszewska, Mateusz Pliczko, Paulina Frączek, Martyna Gomulska, Michał Średniawa, Kinga Sałapa, Ewa Mizia, Robert Chrzan, Krzysztof A. Tomaszewski: “Sex determination based on the analysis of palatine bones”. XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego [31st meeting of the Polish Anatomical Society], Słupsk, 27-30 June 2013
 11. Elizabeth K. Kmiotek Iwona Z. Pena, Iwona M. Tomaszewska, Krzysztof A. Tomaszewski, Klaudia Walocha, Mateusz Pliczko, Anna Natkaniec, Martyna Gomulska, Jerzy A. Walocha: “Anatomical landmarks for the localization of the greater palatine foramen in Polish skulls”. XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego [31st meeting of the Polish Anatomical Society], Słupsk, 27-30 June 2013
 12. Ewelina Rzepka, Aneta Kilian, Mirosława Püsküllüoğlu, Krzysztof A. Tomaszewski, Iwona M. Tomaszewska, Krzysztof Krzemieniecki: „Preliminary results of the Polish validation study of the EORTC QLQ-BM22 module”. 3rd EORTC QoL Conference 2012, Brussels 17-19 October 2012
 13. Iwona M. Tomaszewska: “Zirconia – modern material in dental prosthetics” International Medical Student’s Conference 2008, Krakow 3rd-5th April 2008
PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW
 • International Association for Dental Research (IADR)
 • European Organization for Research and Treatment of Cancer (Quality of Life Group)
 • Polskie Towarzystwo Stomatologicznie
 • Polskie Towarzystwo Anatomiczne
 • Towarzystwo Lekarskie Krakowskie
 • Wydziałowy Klub “Laudatio Docendi” dla najlepszych nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (Członek Zarządu)
page  1  of  14