Zmiana przepisów dot. wystawiania faktur

Drodzy Pacjenci!

W związku ze zmianami w wystawianiu faktur do paragonów prosimy aby informowali nas Państwo wcześniej o chęci posiadania faktury tzn. przed wystawieniem paragonu.

“Od 1 stycznia 2020r., gdy sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej, sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę z NIP kupującego tylko wtedy, gdy NIP ten był podany na paragonie”.