Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie stomatologia Pani Doktor Iwonie Tomaszewskiej

Z radością chcielibyśmy poinformować, iż w dniu dzisiejszym Rada Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie stomatologia Pani Doktor Iwonie Tomaszewskiej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!!!

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Anatomia kliniczna zębów trzonowych w aspekcie leczenia kanałowego.
Clinical anatomy of molor teeth – relation to endodontic treatment.

Rozprawa oparta jest o cykl czterech specjalistycznych artykułów opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Wspomniane artykuły są chętnie cytowane w ogólnoświatowych periodykach stomatologicznych.