DR HAB. N. MED. IWONA TOMASZEWSKA MSPC, MBA

specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncjąstomatologia zachowawcza z endodoncją, protetyka stomatologiczna, stomatologia estetycznaDyrektor medyczny Stomatologia Tomaszewska

ŻYCIORYS ZAWODOWY

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w 2008 roku uzyskała tytuł lekarza dentysty. W 2015 roku po obronie z wyróżnieniem pracy doktorskiej na temat „Analizy topografii podniebienia twardego w populacji polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kanału i otworu podniebiennego większego” uzyskała stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie stomatologia.

IWASZKO Fotografia biznesowa; zdjecia biznesowe; sesja biznesowa, fotografia korporacyjna; Fotografia portretowa; portret; fotograf Kraków, sesja portretowa; kraków, Iwaszko fotografia, zdjęcia portretowe, Piotr Iwaszko, Ania Iwaszko, STOMATOLOG TOMASZEWSKA

Przedstawicielka nowoczesnej i innowacyjnej myśli stomatologicznej. Wykonywane procedury realizuje z zachowaniem światowych standardów terapeutycznych oraz w oparciu o skuteczną i aktualną technologię medyczną.
Uczestniczka ponad 100 kursów dokształcających dotyczących m. in. endodoncji, protetyki stomatologicznej, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej, implantologii i periodontologii. W 2014 roku odbyła 6-miesięczny staż doskonalący w Dublin Dental University Hospital (Dublin, Irlandia) z zakresu endodoncji i protetyki stomatologicznej.
Praktykę zawodową umiejętnie łączy z aktywną działalnością naukową i dydaktyczną. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych o międzynarodowym zasięgu – m. in. w tak prestiżowych czasopismach jak Journal of Dentistry, Head & Neck, Quality of Life Research i Journal of Anatomy. Jest również współautorką rozdziału dotyczącego stomatologii w ogólnopolskich zaleceniach dla wydziałów lekarskich na temat różnych obszarów nauczania. Prezentowała liczne doniesienia naukowe zarówno na polskich jak i zagranicznych konferencjach naukowych (m. in. w Belgii, Chorwacji, Hiszpanii i USA). Jest również recenzentką w międzynarodowych czasopismach o tematyce medycznej m. in. British Journal of Cancer, PLOS ONE, BMC Health Services Research, Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism – gdzie ocenia artykuły o tematyce stomatologicznej.
Iwona Tomaszewska - ZnanyLekarz.pl
EDUKACJA
 • 2015–2017  Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Instytut Stomatologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska (Adiunkt)
 • 2015–2017 Poradnia Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna, Kraków, Polska (Specjalizacja ze stomatologii zachowawczej z endodoncją)
 • 2014–2017 University of Edinburgh, College of Medicine and Veterinary Medicine (Clinical Education)
 • 2014-2016  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Clark University (Worcester, USA) (MBA in Healthcare Management, MSc in Professional Communication)
 • 2008–2009 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Zarządzanie w medycynie)
 • 2003–2008 Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie (Stomatologia)
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
 • 2013 – Redaktor czasopisma “Medycyna Praktyczna – Stomatologia”
 • 2013 – Zakład Dydaktyki Medycznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska (Adiunkt)
 • 2009 – Tomaszewska Stomatologia
 • 2014–2014 Dublin Dental University Hospital, Dublin, Ireland (Asystent)
 • 2010–2013 Katedra Protetyki Stomatologicznej, Instytut Stomatologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Krakow, Polska (Asystent)
  2010–2013 Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna, Krakow, Polska (Asystent)
 • 2009–2010 Centralne Ambulatorium Stomatologiczne, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna, Krakow, Polska (Asystent)
 • 2008–2009 Miejskie Centrum Stomatologiczne “Nowa Huta”, Krakow, Polska (staż podyplomowy)
DOROBEK NAUKOWY

Stopnie naukowe:

 • 03.2019 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 • 02.2015 – stopień naukowy doktora nauk medycznych (obrona pracy 26.01.2015 – Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum). Rozprawa obroniona z wyróżnieniem. Tytuł rozprawy „Analiza topografii podniebienia twardego w populacji polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kanału i otworu podniebiennego większego”; Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy A. Walocha.

W sumie:

Autor i współautor 42 publikacji naukowych w tym 33 prac oryginalnych, 7 poglądowych, 2 opisów przypadku i 1 rozdziału książkowego.

Po doktoracie:

Autor i współautor 18 publikacji naukowych:

* – contributed equally to this work

a) prace oryginalne (17):

 1. Henry BM, Sanna S, Graves MJ, Vikse J, Sanna B, Tomaszewska IM, Tomaszewski KA. The Non-Recurrent Laryngeal Nerve: a Meta-Analysis and Clinical Consideration. PeerJ 2017 (in press)
 2. Henry BM, Sanna B, Graves MJ, Sanna S, Vikse J, Tomaszewska IM, Tubbs RS, Tomaszewski KA. The Reliability of the Tracheoesophageal Groove and the Ligament of Berry as Landmarks for Identifying the Recurrent Laryngeal Nerve: a Cadaveric Study and Meta-Analysis. BioMed Research International 2017 (https://www.hindawi.com/journals/bmri/aip/4357591/)
 3. Wheelwright SJ, Hopkinson JB, Darlington A-S, Fitzsimmons DF, Fayers P, Balstad TR, Bredart A, Hammerlid E, Kaasa S, Nicolatou-Galitis O, Pinto M, Schmidt H, Solheim TS, Strasser F, Tomaszewska IM, Johnson CD on behalf of the EORTC Quality of Life Group. Development of the EORTC QLQ-CAX24, a questionnaire for cancer patients with cachexia. Journal of Pain and Symptom Management 2017; 53(2):232-242
 4. Vikse J, Henry BM, Graves MJ, Sanna S, Sanna B, Tomaszewska IM, Hsieh WC, Tubbs RS, Tomaszewski KA. The variable relationship of the Recurrent Laryngeal Nerve to the Inferior Thyroid Artery: a Meta-Analysis and Surgical Implications. Head & Neck 2017;39(1):177-186
 5. Arraras JI, Wintner LM, Sztankay M, Tomaszewski KA, Hofmeister D, Costantini A, Bredart A, Young T, Kuljanic K, Tomaszewska IM, Kontogianni M, Chie W-C, Kulis D, Greimel E. EORTC QLQ-COMU26: A questionnaire for the assessment of communication between patients and professionals. Phase III of the module development in ten countries. Supportive Care in Cancer 2016; DOI: 10.1007/s00520-016-3536-0
 6. Henry BM, Pękala PA, Sanna B, Vikse J, Sanna S, Saganiak K, Tomaszewska IM, Tubbs RS, Tomaszewski KA. The Anastomoses of the Recurrent Laryngeal Nerve in the Larynx: a Meta-Analysis and Systematic Review. Journal of Voice 2016;S0892-1997(16)30391-5. doi: 10.1016/j.jvoice.2016.11.004
 7. Püsküllüoğlu M, Zygulska AL, Tomaszewska IM, Ochenduszko S, Konopka K, Tomaszewski KA. Evaluation of health-related quality of life and its main influencing factors in a Polish population of patients with bone metastases. Current Problems in Cancer 2016;40(5-6):183-197
 8. Singer S, Husson O, Tomaszewska IM, Locati LD, Kiyota N, Scheidemann-Wesp U, Hofmeister D, Winterbotham M, Brannan C, Araújo C, Gamper EM, Kulis D, Rimmele HD, Andry G, Licitra L on behalf of the EORTC Quality of Life Group, the EORTC Head and Neck Cancer Group, and the EORTC Endocrine Task Force. Quality of life priorities in patients with thyroid cancer – a multi-national EORTC phase I study. Thyroid 2016;26(11):1605-1613
 9. Henry BM, Vikse J, Graves MJ, Sanna S, Sanna B, Tomaszewska IM, Tubbs RS, Tomaszewski KA. Extralaryngeal Branching of the Recurrent Laryngeal Nerve: a meta-analysis of 28,387 nerves. Langenbecks Archives of Surgery 2016;401(7):913-923
 10. Hjermstad MJ, Bergenmar M, Bjordal K, Fisher SE, Hofmeister D, Montel S, Nicolatou-Galitis O, Pinto M, Raber-Durlacher J, Singer S, Tomaszewska IM, Tomaszewski KA, Verdonck-de Leeuw I, Yarom N, Winstanley JB, Herlofson BB, on behalf of the EORTC Quality of Life Group. International field testing of the psychometric properties of an EORTC QoL module for oral health; the QLQ-OH15. Supportive Care in Cancer 2016;24(9):3915-3924
 11. Brédart A, Beaudeau A, Young T, De Alberquerque Melo HM, Arraras JI, Friend L, Schmidt H, Tomaszewski KA, Bergenmar M, Bonnetain F, Costantini A, Marchal F, Tomaszewska IM, Vasiliou V, Chie W-C, Hureaux J, Conroy T, Ramage J, Kulis D, Aaronson NK for the EORTC Quality of Life Group. The European Organization for Research and Treatment of Cancer – Satisfaction with Cancer Care Questionnaire: revision and extended application development. Psycho-Oncology 2016; DOI: 10.1002/pon.4127
 12. Kucharska E, Głowacki R, Bereza K, Gładysz T, Walocha E, Golec J, Tomaszewska IM. Validation of the Polish version of the EORTC Head and Neck module (QLQ-H&N35). Przegląd Lekarski 2016;73(2):67-71
 13. Kuijpers W, Giesinger JM, Zabernigg A, Young T, Friend E, Tomaszewska IM, Aaronson NK, Holzner. Patients’ and health professionals’ understanding of and preferences for graphical presentation styles for individual level EORTC QLQ-C30 scores. Quality of Life Research 2016;25(3):595-604
 14. Tomaszewska IM, Kmiotek EK, Pena IZ, Średniawa M, Czyżowska K, Chrzan R, Nowakowski M, Walocha JA. Computed tomography morphometric analysis of the greater palatine canal – a study of 1500 head CTs and a systematic review of literature. Anatomical Science International 2015;90(4):287-297
 15. Singer S, Araújo C, Arraras JI, Baumann I, Boehm A, Herlofson BB, Silva JC, Chie W-C, Fisher S, Hammerlid E, Irarrázaval O. ME, Hjermstad MJ, Jensen K, Kiyota N, Licitra L, Nicolatou-Galitis O, Pinto M, Santos M, Schmalz C, Sherman AC, Spiegel K, Tomaszewska IM, Verdonck de Leeuw I, Yarom N, Zotti P, Hofmeister D on behalf of the EORTC Quality of Life and the EORTC Head and Neck Cancer Groups. Measuring Quality of Life in Head and Neck Cancer Patients – Update of the EORTC QLQ-H&N Module, Phase III. Head & Neck 2015;37(9):1358-1367
 16. Tomaszewska IM, Kearns JO, Ilie N, Fleming GJ. Bulk fill restoratives: To cap or not to cap – That is the question? Journal of Dentistry 2015;43(3):309-316
 17. Mazur M, Walocha K, Kuniewicz M, Wandzel-Loch B, Tomaszewska I, Konarska M, Lipski M, Kucharska A, Bereza T. Application of Duracryl plus for preparation of corrosion casts of venous coronary tree of human heart. Folia Medica Cracoviensia 2015;55(3):69-75

b) prace poglądowe (1):

 1. Tomaszewska IM, Zwinczewska H, Gładysz T, Walocha JA. Anatomy and clinical significance of the maxillary nerve – a literature review. Folia Morphologica 2015;72(2):150-156

Przed doktoratem:

Autorka lub współautorka 24 artykułów naukowych.

* – contributed equally to this work

a) prace oryginalne (16):

 1. Głowacki R, Tomaszewski KA, Stręk P, Tomaszewska IM, Zgórska-Świerzy K, Markiewicz B, Składzień J. The influence of bacterial biofilm on the clinical outcome of chronic rhinosinusitis – a prospective, double-blind, scanning electron microscopy study. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 2014;271(5):1015-1021
 2. Tomaszewska IM, Frączek P, Gomulska M, Pliczko M, Śliwińska A, Sałapa K, Chrzan R, Kowalski P, Nowakowski M, Walocha JA. Sex determination based on the analysis of a contemporary Polish population’s palatine bones – a computed tomography study of 1200 patients. Folia Morphologica 2014;73(4):462-468
 3. Tomaszewska IM, Tomaszewski KA, Kmiotek EK, Pena IZ, Urbanik A, Nowakowski M, Walocha JA. Anatomical landmarks for the localization of the greater palatine foramen – a study of 1200 head CTs, 150 dry skulls, systematic review of literature and meta-analysis. Journal of Anatomy 2014;225(4):419-435
 4. *Kłosiński M, *Tomaszewski KA, Tomaszewska IM, Kłosiński P, Skrzat J, Walocha JA. Validation of the Polish language version of the SF-36 Health Survey in patients suffering from lumbar spinal stenosis. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2014;21(4):885-889
 5. Püsküllüoğlu M, Tomaszewski KA, Zygulska AL, Ochenduszko S, Streb J, Tomaszewska IM, Krzemieniecki K. Pilot testing and preliminary psychometric validation of the Polish translation of the EORTC INFO25 questionnaire. Applied Research in Quality of Life 2014;9(3):525-535
 6. Wrażeń W, Golec EB, Tomaszewska IM, Walocha E, Dudkiewicz Z, Tomaszewski KA. Preliminary psychometric validation of the Polish version of the EORTC Elderly module (QLQ-ELD14). Folia Medica Carcoviensia 2014;54(2):35-45
 7. Püsküllüoğlu M, Tomaszewski KA, Bottomley A, Holden L, Tomaszewska IM, Głowacki R, Bereza K, Golec EB, Chow E, Krzemieniecki K. Validation of the Polish version of the EORTC QLQ-BM22 module for the assessment of health-related quality of life in patients with bone metastases. Quality of Life Research 2014;23(2):527-532
 8. Paradowska D, Tomaszewski KA, Bałajewicz-Nowak M, Bereza K, Tomaszewska IM, Paradowski J, Pityński K, Skotnicki P, Greimel ER, Bottomley A. Validation of the Polish version of the EORTC QLQ-CX24 module for the assessment of health-related quality of life in women with cervical cancer. European Journal of Cancer Care 2014;23(2):214-220
 9. Krzyżewski RM, Tomaszewska IM, Lorenc N, Kochana M, Goncerz G, Klimek-Piotrowska W, Walocha K, Urbanik A. Variations of the anterior communicating artery complex and occurrence of anterior communicating artery aneurysm: A2 segment consideration. Folia Medica Cracoviensia 2014;54(1):13-20
 10. Tomaszewska IM. The effect of latex gloves, vinyl gloves and latex dental-dams on the setting of polyvinyl siloxane impression materials. Journal of Stomatology 2014;67(1):44-51
 11. Paradowski J, Tomaszewski KA, Bereza K, Tomaszewska IM, Pasternak A, Paradowska D, Szczęsny E, Golec EB, Greimel ER, Bottomley A. Validation of the Polish version of the EORTC QLQ-OV28 module for the assessment of health-related quality of life in women with ovarian cancer. Expert Review in Pharmacoeconomics & Outcomes Research 2014;14(1):157-163
 12. Tomaszewski KA, Püsküllüoğlu M, Biesiada K, Bochenek J, Ochenduszko S, Tomaszewska IM, Krzemieniecki K. Main influencing factors and health-related quality of life issues in patients with oesophago-gastric cancer – as measured by EORTC tools. Contemporary Oncology 2013;17(3):311-316
 13. Maga P, Tomaszewski KA, Skrzat J, Tomaszewska IM, Iskra T, Pasternak A, Walocha JA. Microanatomical study of the recurrent artery of Heubner. Annals of Anatomy 2013;195(4):342-350
 14. Tomaszewska IM, Głowacki R, Paradowska D, Walocha E. Preliminary psychometric validation of the Polish version of the EORTC Head and Neck module (QLQ-H&N35). Folia Medica Cracoviensia 2013;53(1):55-63
 15. Walocha E, Tomaszewska IM, Mizia E. Empathy level differences between Polish surgeons and physicians. Folia Medica Cracoviensia 2013;53(1):47-54
 16. Tomaszewski KA, Tomaszewska IM, Kurzydło W, Skrzat J, Matuszyk A, Kłosiński M, Mizia E. Do anthropometric measurements of the hand impact the histological structure of the human median nerve at the level of the carpal tunnel? Folia Medica Cracoviensia 2012;52(1-2):17-24

b) prace poglądowe (6):

 1. Tomaszewska IM, Goncerz G. Leczenie chorób miazgi zębów mlecznych oraz zębów stałych z niezakończonym rozwojem korzenia. Podsumowanie wytycznych American Academy of Pediatric Dentistry. Medycyna Praktyczna – Stomatologia 2014;9(4):17-22
 2. Goncerz G, Tomaszewska IM. Miejscowe stosowanie fluoru w prewencji próchnicy zębów. Zalecenia American Dental Association. Medycyna Praktyczna – Stomatologia 2014;9(2):26
 3. Lipski M, Pełka P, Majewski S, Lipska W, Gładysz T, Tomaszewska I. Mandible – clinically revisited. Folia Medica Cracoviensia 2013;53(4):29-35
 4. *Lipski M, *Tomaszewska IM, Lipska W, Lis GJ, Tomaszewski KA. The mandible and its foramen – anatomy, anthropology, embryology and resulting clinical implications. Folia Morphologica 2013;72(4):285-292
 5. Goncerz G, Tomaszewska IM. Stosowanie antybiotyków w stomatologii. Podsumowanie zaleceń Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 2012. Medycyna Praktyczna- Stomatologia 2013;8(4):20-27
 6. Goncerz G. Tomaszewska IM. Badania radiologiczne w stomatologii. Podsumowanie wytycznych American Dental Association i US Department of Health and Human Services. Medycyna Praktyczna – Stomatologia 2013;8(3):64-69

c) Opisy przypadku (2):

 1. Czyżwoski J, Tomaszewski KA, Urbanik A, Tomaszewska IM, Walocha JA. Cavernous haemangioma of the chest wall – case report [pol. Naczyniak jamisty ściany klatki piersiowej – opis przypadku]. Przegląd Lekarski 2014;71(4):233-236
 2. Tomaszewska IM, Matuszyk A, Musiał A, Goncerz G. Morphology of a 19th century adult male skull with non-treated hydrocephalus – a case report. Folia Medica Cracoviensia 2013;53(3):43-50

d) rozdział książkowy/wytyczne (1):

 1. Marek Kulus, Grzegorz Cebula, Błażej Śmigas, Michał Nowakowski, Anna Duława-Bułdak, Łukasz Gąsiorowski, Elżbieta Grochans, Maria Kózka, Renata Madetko, Anna Majda, Marek Maślanka, Iwona Tomaszewska, Kamil Torres. Poprawa jakości kształcenia w zawodach medycznych poprzez rozwój nauczania z wykorzystaniem symulacji. Warszawa 2014
PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW
 • International Association for Dental Research (IADR)
 • European Organization for Research and Treatment of Cancer (Quality of Life Group)
 • Polskie Towarzystwo Stomatologicznie
 • Polskie Towarzystwo Anatomiczne
 • Towarzystwo Lekarskie Krakowskie
 • Wydziałowy Klub “Laudatio Docendi” dla najlepszych nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (Członek Zarządu)
page  7  of  16