Aleksandra Śmigiel

Aleksandra Śmigiel

Ukończyła studia stomatologiczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UniwersytetuJagiellońskiego w Krakowie i na tej uczelni w 2015 roku otrzymała tytuł lekarza dentysty.Nieustanie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach i kursachdoszkalających w zakresie stomatologii zachowawczej, endodoncji i pedodoncji.Jest lekarzem w trakcie specjalizacji z dziedziny stomatologia zachowawcza z endodoncją.W Stomatologia Tomaszewska zajmuje się przede wszystkim stomatologią…

Aleksandra Śmigiel

Ukończyła studia stomatologiczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i na tej uczelni w 2015 roku otrzymała tytuł lekarza dentysty.Nieustanie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach i kursach doszkalających w zakresie stomatologii zachowawczej, endodoncji i pedodoncji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego i lekarzem w trakcie specjalizacji z dziedziny stomatologia zachowawcza z…