Iwona Tomaszewska

Iwona Tomaszewska

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w 2008 roku uzyskała tytuł lekarza dentysty. W 2015 roku po obronie z wyróżnieniem pracy doktorskiej na temat „Analizy topografii podniebienia twardego w populacji polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kanału i otworu podniebiennego większego” uzyskała stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie stomatologia. Przedstawicielka nowoczesnej i innowacyjnej myśli stomatologicznej….